Thứ Năm, 17/1/2019
Phòng, chống tội phạm về ma túy trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Có được những kết quả trên là do cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt và toàn diện các chủ trương, giải pháp với quyết tâm kiềm chế và kiểm soát tình hình, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Tuyên Quang đã phát huy tốt vai trò chủ công, nòng cốt, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”, gắn với tiếp tục thực hiện các Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy nhằm huy động sự vào cuộc và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng toàn dân trong công tác này. Nhờ đó, chủ trương “xã hội hóa” trong phòng, chống tội phạm về ma túy đã trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên của các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn; nội dung phòng, chống ma túy đã được đưa vào chương trình hoạt động chỉ đạo thường xuyên của các tổ chức cơ sở Đảng; công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, lồng ghép với phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn cơ sở được nâng lên cả về “chất” và “lượng”; quần chúng nhân dân đã tích cực, tự giác tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy, đồng thời, tích cực ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này. Chủ động phối hợp với các xã, phường, cơ quan, trường học trên địa bàn thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy (riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, đã phối hợp tổ chức 03 buổi tuyên truyền về pháp luật và tác hại của ma túy, với 1.105 lượt người tham gia), điển hình: Đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Thành đoàn, Đài Phát thanh tỉnh Tuyên Quang, Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố Tuyên Quang tổ chức Lễ mít tinh và diễu hành hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy; Ngày toàn dân phòng, chống ma túy, qua đó, đã tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố về tác hại của ma túy đối với cá nhân, gia đình, xã hội và các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm về ma túy để nhân dân biết, chủ động phòng tránh. Bên cạnh đó, công tác xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy tiếp tục được triển khai, thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động ngay tại địa bàn khu dân cư.

Cùng với công tác phòng ngừa xã hội, công tác phòng ngừa nghiệp vụ và đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy cũng được lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Tuyên Quang triển khai quyết liệt, góp phần nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng trên địa bàn, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma túy. Tập trung lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính các đối tượng nghiện, lập hồ sơ đưa vào giáo dục tại xã, phường, trung tâm cai nghiện bắt buộc, góp phần làm trong sạch địa bàn (trong năm 2017, đã lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 30 người tại Trung tâm Giáo dục - Chữa bệnh - Lao động xã hội tỉnh Tuyên Quang). Đặc biệt, đã tập trung lực lượng, phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp và truy quét tội phạm về ma túy trên địa bàn thành phố; kiên quyết bắt, khởi tố điều tra các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; tích cực phối hợp với các ngành tư pháp cùng cấp (Viện Kiểm sát, Tòa án) đưa các vụ án về ma túy ra xét xử lưu động để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phòng ngừa và răn đe tội phạm tại cộng đồng dân cư. 

 
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trao đổi,
 tuyên truyền pháp luật cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề.

Tuy nhiên, do tội phạm về ma túy là loại tội phạm có độ ẩn rất cao, cùng với phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt và các nguyên nhân khác nên mặc dù các ngành, các cấp, các lực lượng chức năng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, nhưng tình hình tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố Tuyên Quang vẫn còn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn lớn. Hầu hết số đối tượng thuộc diện đi tù về hoặc số đối tượng trước đây đã đi cai nghiện theo quy chế cai nghiện của tỉnh có biểu hiện hoạt động trở lại. Nguồn ma tuý chủ yếu vẫn là từ các tỉnh Thái Nguyên, Yên Bái... được các đối tượng đi xe ô tô khách, hoặc xe máy sang các tỉnh này để mua về sử dụng cho nhu cầu bản thân và bán lại cho các đối tượng nghiện ma túy khác trên địa bàn để kiếm lời. Đáng lưu ý, thời gian gần đây, tình hình mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại ma túy tổng hợp xảy ra nhiều hơn (chủ yếu là methaphetamin dạng “đá”); đặc biệt, đã xuất hiện một số loại ma túy mới với nhiều chủng loại, nhiều chất gây nghiện mới không nằm trong danh mục các chất ma túy và tiền chất cấm do Chính phủ Việt Nam quy định, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý của lực lượng chức năng (như dạng ma túy mới thường gọi là “cỏ Mỹ, tem giấy”). 

Để tiếp tục kiềm chế và kiểm soát tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đòi hỏi các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, nòng cốt là lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cần tiếp tục triển khai đồng bộ các chủ trương, biện pháp công tác nghiệp vụ, trọng tâm là một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

- Cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống ma túy, gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới” và các Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy nhằm huy động sự vào cuộc và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng toàn dân trong công tác này. Chú trọng đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các giải pháp phòng, chống ma túy theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Tuyên Quang cần chủ động phối hợp tốt với các ngành, các cấp, các lực lượng có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân; đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong phong trào Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy. Tích cực vận động số người nghiện trên địa bàn tự giác cai nghiện, đồng thời, quan tâm thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ sau cai nghiện để họ hòa nhập cộng đồng, tránh tái nghiện, góp phần làm trong sạch địa bàn và làm giảm các nguyên nhân, điều kiện, nhân tố làm gia tăng tội phạm về ma túy trên địa bàn thành phố.

- Tăng cường các mặt công tác nghiệp vụ của ngành Công an nhằm chủ động nắm chắc tình hình; quản lý chặt chẽ số người nghiện ma túy, số bị nhiễm HIV/AIDS, số có biểu hiện nghi vấn liến quan đến ma túy; duy trì thường xuyên việc rà soát, thống kê người nghiện ma túy, phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy. Chủ động rà soát, phối hợp quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT như quán bar, quán karaoke, nhà nghỉ, khách sạn, massage, các tụ điểm giải trí… có biểu hiện liên quan đến ma túy, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, cần tăng cường quan hệ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và địa phương thuộc tỉnh Tuyên Quang cũng như với các địa bàn giáp ranh, nhất là trong công tác trao đổi thông tin, điều tra, truy bắt và xử lý tội phạm về ma túy.

- Thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy; tập trung đấu tranh, triệt phá, bóc gỡ các ổ nhóm, đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố, kiên quyết không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, gây bức xúc dư luận xã hội. Chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng công tác điều tra theo tố tụng hình sự, nhất là công tác điều tra mở rộng vụ án; đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án đã khởi tố, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Thường xuyên phối hợp với các ngành tư pháp cùng cấp (Viện Kiểm sát, Tòa án) trong hoạt động tố tụng hình sự nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong đường lối xử lý các vụ án lớn, nghiêm trọng, các vụ án có khó khăn, vướng mắc; đồng thời, phối hợp lựa chọn các vụ án điểm đưa ra truy tố, xử xử lưu động, công khai nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, tuyên truyền và răn đe tội phạm.

- Đề nghị Ban Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang và Ban Chỉ huy Công an thành phố Tuyên Quang quan tâm tăng cường biên chế cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố; đồng thời, thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực, trình độ cán bộ, chiến sỹ, gắn với làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác. Bên cạnh đó, cần tăng cường đầu tư kinh phí, trang cấp trang thiết bị và phương tiện nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

Lê Tiến

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi