Thứ Năm, 17/1/2019
Đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thời gian qua, công tác phòng, chống tệ nạn ma túy được UBND tỉnh Bắc Kạn quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện; quản lý và kiểm soát được số người nghiện ma túy, ngăn chặn kịp thời các điểm có biểu hiện mua, bán ma túy, chủ động phát hiện đường dây, ổ nhóm, đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép các chất ma túy với số lượng lớn, triệt phá các điểm trồng cây có chứa chất ma túy, người nghiện ma túy. Do đó, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được ổn định, giữ vững phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội chung của tỉnh. Trong năm 2017, công tác đấu tranh, bắt giữ tội phạm về ma túy trên địa bàn được thực hiện quyết liệt, nhiều đối tượng phạm tội đã bị bắt giữ và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã điều tra, khám phá 119 vụ, 142 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Thu giữ 2,635 kg heroin, 325,266 gam ma túy tổng hợp và một số vật chứng có liên quan. Phát hiện, xử lý hành chính 24 vụ, 28 đối tượng. Tuy nhiên, còn tiềm ẩn nhiều phức tạp như: số người nghiện vẫn tăng, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm về ma túy ngày càng tinh vi hơn. Đặc biệt gần đây, bên cạnh heroin thì nhiều loại ma túy mới cũng được các đối tượng buôn bán tìm cách đưa vào Bắc Kạn để tiêu thụ đã gây khó khăn cho công tác cai nghiện.

Công tác cai nghiện và quản lý sau cai được tỉnh Bắc Kạn quan tâm, chú trọng. Thường xuyên duy trì 04 điểm tư vấn, chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng và hoạt động của 04 đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã. Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã đã tham gia cùng chính quyền tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội. Trực tiếp đến người dân, từng đối tượng, nhất là nhóm đối tượng có nguy cơ cao và công tác tiếp cận, trực tiếp vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng, xóa bỏ kỳ thị, phân biệt đối xử, giúp họ có nghị lực vươn lên trong cuộc sống; tham gia giới thiệu, giúp họ tìm được việc làm phù hợp để không có cơ hội tái phạm. Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề sau cai nghiện vẫn còn khó khăn. Người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại gia đình, cộng đồng nhưng không hiệu quả, do không làm chủ bản thân, bị bạn nghiện rủ rê, lôi kéo; một số người không có việc làm ổn định và phần lớn là không chí thú làm ăn… nên tái nghiện lại ngay; công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng còn gặp rất nhiều khó khăn như: chưa thành lập được tổ công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; cơ sở vật chất để thực hiện việc cai nghiện chưa đảm bảo, kinh phí còn hạn hẹp; hiệu quả hoạt động của đội công tác xã hội tình nguyện còn hạn chế; người nghiện ma túy không muốn vào cơ sở cai nghiện tự nguyện vì không muốn bị ràng buộc, quản lý.

Để đẩy mạnh công tác cai nghiện và quản lý sau cai, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 238/KH-UBND, ngày 30/6/2017 về thực hiện chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020; Kế hoạch số 229/KH-UBND, ngày 07/02/2018, ban hành kế hoạch cai nghiện và quản lý người nghiện ma tuý sau cai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018 nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng, thông qua việc thực hiện các biện pháp, mô hình đa dạng, toàn diện, liên tục; nâng cao chất lượng công tác điều trị, tư vấn, xã hội, việc làm, kết hợp với các biện pháp giảm hại của sử dụng ma túy và dự phòng hạn chế lây nhiễm HIV do tiêm chích ma túy. Qua đó, mục tiêu là: tổ chức cai nghiện tập trung cho 50 người nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác cai nghiệ̣n ma túy, quản lý sau cai cho lực lượng công an xã, cán bộ tư pháp xã và cán bộ y tế tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh (8 lớp); rà soát, bổ sung hồ sơ người nghiện ma túy sau cai, phấn đấu 90% trở lên có hồ sơ quản lý tại địa phương; 100% người hoàn thành thời gian cai nghiện ma tuý tại Cơ sở cai nghiện được quản lý sau cai nghiện ma tuý với các hình thức quản lý, tư vấn, giám sát phù hợp; 100% cán bộ làm công tác quản lý, trực tiếp làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai tại Cơ sở cai nghiện và cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội các xã, phường thị trấn được tập huấn, đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn.

  
Một buổi lao động của học viên cơ sở cai nghiện tỉnh Bắc Kạn.

Trong thời gian tới, để đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác điều trị, cai nghiện ma túy trên địa bàn, tỉnh Bắc Kạn đề ra những biện pháp cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 (ban hành tại Quyết định số 2218/QĐ-UBND, ngày 08/12/2014 của UBND tỉnh). Tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực vào công tác điều trị và cai nghiện ma túy. Tăng cường công tác quản lý người sử dụng, người nghiện, người cai nghiện ma túy và đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở cai nghiện ma túy.

Hai là, tham gia các lớp bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy do Trung ương mở sau đó triển khai tại địa phương.

Ba là, chuyển đổi Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thành Cơ sở cai nghiện ma túy. Đổi mới công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng phù hợp với tình hình tại địa phương. Áp dụng các quy trình và tiến hành điều trị nghiện ma túy phù hợp với từng loại ma túy, nhất là ma túy tổng hợp.

Bốn là, tiếp tục mở rộng các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế  methadone đến tất cả các huyện, hoặc theo cụm xã, phường, thị trấn; hỗ trợ công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện. Tiến hành điều trị methadone cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân trong Trại tạm giam Công an tỉnh.

Năm là, khuyến khích người nghiện cai nghiện tự nguyện, hạn chế bỏ việc điều trị; thí điểm và nhân rộng các mô hình cai nghiện và quản lý người nghiện kết hợp với dạy nghề, tạo việc làm theo hướng xã hội hóa.

Mặt khác, cần tiếp tục tập trung tuyên truyền về tác hại của ma túy cũng như những mô hình, điển hình trong công tác phòng, chống ma túy. Tập trung làm tốt công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy, cai nghiện phục hồi; phòng, chống tái nghiện. Đây chính là giải pháp tích cực vừa để phòng ngừa, hỗ trợ người sử dụng ma túy có cơ hội hòa nhập cộng đồng tốt, vừa để ngăn chặn sự gia tăng người nghiện ma túy, góp phần giảm tác hại và phòng, chống HIV.

Hoàng Xuân Huy

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi