Thứ Năm, 17/1/2019
Đảng ủy Công an Trung ương kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại Tổng cục Cảnh sát.

Đồng chí Thượng tướng Lê Qúy Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW,
Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi kiểm tra.

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, Thiếu tướng Phạm Văn Các, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã báo cáo với Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng ủy CATW về xây dựng chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát, đặc biệt tập trung vào kết quả quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “ Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; kết quả thực hiện đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” theo Hướng dẫn số 11-HD/ĐUCA, ngày 09/6/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW; kết quả kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, Điều lệnh CAND…

 

Toàn cảnh buổi kiểm tra.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Thượng tướng Lê Qúy Vương đánh giá cao Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát trong công tác chuẩn bị nội dung báo cáo, hồ sơ tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương; ghi nhận những ý kiến đóng góp, đề xuất của các đồng chí  trong Tổng cục tại buổi làm việc.

Đồng chí Thượng tướng khẳng định: Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát và các cấp ủy trong đảng bộ Tổng cục đã có nhận thức sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung chỉ đạo quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện và triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, chu đáo, tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đạt được một số kết quả bước đầu. Đã có nhiều hình thức và cách làm cụ thể, thiết thực để triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên. Chất lượng các mặt công tác chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị được giữ vững và nâng cao. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát được quan tâm củng cố, xây dựng trong sạch, vững mạnh, phát huy tốt vai trò lãnh đạo mọi mặt công tác của đơn vị.

Đồng chí Thượng tướng Lê Qúy Vương cùng Đoàn kiểm tra số 1 chụp ảnh lưu niệm 
với Ban thường vụ Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát.

Thứ trưởng nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một quá trình lâu dài, đòi hỏi phải kiên quyết, kiên trì, làm thường xuyên, liên tục, với quyết tâm chính trị cao gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng chí Thứ trưởng đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy và các cấp ủy trong Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát cần tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên ngay từ cấp chi bộ, đảng bộ cơ sở, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ, có biện pháp khắc phục những biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm trong đấu tranh phê bình của đảng viên.

Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”, coi đó là việc làm thường xuyên, hàng ngày của mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên. Qua đó, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra biện pháp đấu tranh ngăn, chặn đẩy lùi có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ.

Quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết trong Đảng bộ. Thực hiện tốt các quy định của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ về công tác tổ chức, cán bộ; nhất là về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2017.

An Phương

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi