Thứ Năm, 17/1/2019
Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu Quốc gia về dân cư sơ kết 06 tháng đầu năm 2017
Trong 6 tháng đầu năm 2017, Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư đã không ngừng nỗ lực hoàn thành nhiều chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm như: chủ động tham mưu cho Tổng cục và trực tiếp ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc gắn với nâng cao hiệu quả công tác phối hợp phòng chống tội phạm, cải cách hành chính trong đăng ký, quản lý cư trú, cấp CMND/CCCD; hoàn thành báo cáo tổng kết Dự án CMND; xây dựng và hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án CCCD; triển khai các nội dung thực hiện Dự án CSDLQG về dân cư; tiếp tục duy trì công tác phối hợp thí điếm cấp số định danh cá nhân cho trẻ em mới sinh. Qua đó, đã đăng ký thường trú 305.752 hộ với gần 100 nghìn nhân khẩu; đăng ký tạm trú 842.893 hộ với 2.338.325 nhân khẩu; tiếp nhận thông báo lưu trú hơn 8 triệu lượt người. công tác cấp CMND/CCCD đã được các địa phương quan tâm thực hiện, thể hiện tinh thần cải cách hành chính, lực lượng Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư toàn quốc đã tiến hành cấp tổng số 2.334.096 CMND và 1.570.589 thẻ CCCD…


Trung tướng Đồng Đại Lộc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Các mặt công tác của Cục đã bám sát chương trình công tác lớn của Bộ, Tổng cục và của Cục đã đề ra. Kết quả các mặt công tác đã góp phần tích cực trong phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, tạo thuận lợi cho nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Công tác lãnh đạo, chỉ huy của đơn vị luôn bám sát chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và lãnh đạo cấp trên để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tập thể Đảng ủy và lãnh đạo Cục luôn quan tâm chỉ đạo sát sao công tác chính trị tư tưởng và các mặt công tác chuyên môn; duy trì thường xuyên chế độ sinh hoạt Đảng và giao ban định kỳ, kịp thời đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị và từng cán bộ chiến sĩ.


Trung tướng Đồng Đại Lộc trao Bằng khen của Tổng cục Cảnh sát cho các tập thể thuộc Cục Cảnh sát
 đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư có thành tích xuất sắc
 trong phong trào thi đua  “Vì An ninh Tổ quốc” đợt 1 năm 2017.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, đồng chí Trung tướng Đồng Đại Lộc đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của lực lượng Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cần tiếp tục bám sát chương trình hành động của Bộ, của Tổng cục để chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo Bộ, Chính phủ ban hành các giải pháp đảm bảo ANQG và giữ gìn TTATXH; cần chủ động xây dựng các biện pháp, kế hoạch mang tính chiến lược, lâu dài để sớm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình; đồng thời, tiếp tục triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho công dân…


Đại tá Trần Quốc Sáng trao Giấy khen của Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” đợt 1 năm 2017.

Thay mặt lực lượng Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng chí Đại tá Trần Quốc Sáng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà đồng chí Trung tướng Đồng Đại Lộc đã dành cho lực lượng Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư và hứa sẽ tổ chức quán triệt chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng tại hội nghị sơ kết 06 tháng của Bộ, của đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát tại hội nghị sơ kết 06 tháng của Tổng cục, những ý kiến chỉ đạo của đ/c Phó Tổng cục trưởng tới từng cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị. Đồng chí cũng yêu cầu, mỗi đơn vị trong Cục cần tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tổ chức nghiên cứu, tiếp thu, cụ thể hóa những chỉ đạo trên bằng những việc làm thiết thực; chấn chỉnh chế độ thông tin báo cáo trong đơn vị mình, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng lực lượng Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư trong sạch, vững mạnh.


Các đại biểu Dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.
 

Nguyễn Hoàng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi