Chủ Nhật, 16/12/2018
Công tác tham mưu xây dựng mô hình quản lý, giáo dục trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật tại địa bàn cơ sở ở Thừa Thiên - Huế

 

Đối thoại trực tuyến Những quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017) liên quan đến
người chưa thành niên phạm tội.

Xác định công tác phòng ngừa, quản lý, giáo dục trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật là một trong những công tác cơ bản, thường xuyên, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã, công an xã, phường, thị trấn rà soát, nắm tình hình, phối hợp với đội nghiệp vụ liên quan, các ban, ngành, đoàn thể, trường học đóng trên địa bàn lên danh sách và lập hồ sơ cá nhân trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật. Sau đó căn cứ vào tính chất hành vi, hoàn cảnh, nhân thân của từng em để tiến hành phân loại và tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có quyết định phân công cho lực lượng công an, các tổ chức đoàn thể quần chúng, nhà trường, người có uy tín trong dòng họ và gia đình trực tiếp quản lý, giáo dục các em. Song song với đó, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, gắn việc thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật với thực hiện các Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm bằng nhiều hình thức linh hoạt, đa dạng, rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh. Trực tiếp vận động gia đình tạo điều kiện cho các em tiếp tục đến trường hoặc học nghề để tìm kiếm việc làm; tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho gia đình bố mẹ các em vay vốn để phát triển sản xuất cải thiện đời sống; trực tiếp vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn tạo việc làm cho số em có hoàn cảnh khó khăn… Đối với những em có hành vi làm trái pháp luật đã lập hồ sơ đưa vào diện quản lý, giáo dục nhưng không tiến bộ mà vẫn tái phạm, lực lượng cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã, công an xã, phường, thị trấn kịp thời lập hồ sơ đưa ra kiểm điểm công khai trước dân, đồng thời đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại địa phương. Các tổ chức đoàn thể quần chúng, nhà trường và các thành viên được phân công trực tiếp quản lý, giáo dục các em định kỳ có báo cáo nhận xét diễn biến tư tưởng để bổ sung hồ sơ phục vụ cho việc đánh giá, phân loại, làm căn cứ để đề xuất Ban Chỉ đạo có quyết định loại ra khỏi diện giáo dục, quản lý những em thực sự tiến bộ, hoặc có biện pháp siết chặt quản lý đối với các em chậm tiến bộ hay tiếp tục có hành vi làm trái pháp luật.

Lực lượng cảnh sát khu vực, công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT, công an xã, thị trấn đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương đẩy mạnh các biện pháp xây dựng, củng cố phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với việc duy trì và nhân rộng các mô hình: Khu dân cư 3 không (Không có tội phạm, không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm trật tự an toàn giao thông), Dòng họ khuyến học, Câu lạc bộ Thanh niên phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, Tổ dân phố tự quản về an ninh trật tự, Khu dân cư văn hoá và gia đình văn hoá, Khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”… Một số đơn vị công an xã, phường, thị trấn đã chủ động phối kết hợp với Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ tổ chức nhiều lớp giáo dục pháp luật tập trung cho số trẻ em và người chưa thành niên có hành vi làm trái pháp luật và vận động giúp đỡ nhiều em có hoàn cảnh gia đình khó khăn đi học văn hoá, học nghề…

Thực tiễn cho thấy, xử lý trẻ em vi phạm pháp luật bằng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; quản lý tại gia đình đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc hạn chế đáng kể sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Vì vậy, lực lượng cảnh sát khu vực, công an xã, phường, thị trấn luôn chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền cơ sở quan tâm chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác quản lý, giáo dục, cảm hoá trẻ em vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư; xây dựng và nhân rộng các mô hình làm tốt công tác này như: Khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, Dòng họ khuyến học… Những mô hình này đã cảm hoá được 65/370 em có hành vi vi phạm pháp luật tiến bộ trở lại trường và đi học nghề.

Tại trường giáo dưỡng, nhiều trẻ vị thành niên thể hiện thái độ ăn năn, nhận ra lỗi lầm của bản thân.

Từ thực trạng nêu trên, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị thời gian tới cần tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, cấp uỷ, chính quyền các cấp cần phải đưa công tác quản lý, giáo dục trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật và có nguy cơ làm trái pháp luật vào Nghị quyết An ninh- Quốc phòng hàng năm, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần được chú trọng thường xuyên. Quan tâm củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn việc xây dựng phong trào với việc nhân rộng các mô hình nhằm xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa chính quyền, gia đình, nhà trường phục vụ giáo dục, vận động, tạo điều kiện cho trẻ em bỏ học lang thang, vi phạm pháp luật trở lại trường học.

Thứ hai, công an các xã, phường, thị trấn căn cứ tình hình của địa phương tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền xây dựng quy chế phối hợp, quản lý, giáo dục trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật và có nguy cơ làm trái pháp luật giữa công an cơ sở với các đoàn thể quần chúng, nhà trường; tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh, giao khoán cho lực lượng công an.

Thứ ba, lực lượng cảnh sát khu vực, công an xã, phường, thị trấn chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường tăng cường công tác giám sát, theo dõi, quản lý, giáo dục, giúp đỡ trẻ em và người chưa thành niên có hành vi và có nguy cơ làm trái pháp luật; thường xuyên gặp gỡ, giáo dục các em tại gia đình và cộng đồng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường và cộng đồng. Phải chú ý diễn biến tư tưởng, hành vi của các em; số em đã thật sự tiến bộ thì đề xuất loại ra khỏi diện quản lý, giáo dục; số em chưa tiến bộ hoặc còn tiếp tục vi phạm thì tìm rõ nguyên nhân để có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp, hiệu quả hơn; cần đặc biệt quan tâm biện pháp dạy nghề tạo việc làm, cho vay vốn làm ăn.

Thứ tư, tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tổ chức họp định kỳ đánh giá tình hình kết quả thực hiện công tác này; có quyết định phân công cho các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường trực tiếp quản lý, giáo dục các em làm trái pháp luật hoặc có nguy cơ làm trái pháp luật mới phát sinh.

Thứ năm, tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm thực hiện công tác, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và phê bình những tập thể, cá nhân thiếu ý thức trách nhiệm, từng bước đưa công tác đi vào nề nếp.

Phương Anh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác