Thứ Năm, 17/1/2019
Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng tụ tập gây rối, truy sát, thanh toán, trả thù lẫn nhau trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Qua thực tiễn công tác đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật các đối tượng là thanh, thiếu niên có hành vi côn đồ, tụ tập gây rối, truy sát, thanh toán, trả thù lẫn nhau trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn từ cuối năm 2015 đến giữa năm 2018 nổi lên một số vấn đề sau:
Về tội phạm giết người: Từ cuối năm 2015 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra 101 vụ giết người, liên quan đến 186 đối tượng, làm chết 90 người, bị thương 35 người. Đa phần các vụ giết người trên địa bàn do thanh, thiếu niên gây ra (chiếm trên 95%). Trong tổng số vụ án giết người trên địa bàn tỉnh thì có trên 80% số vụ án xảy ra do mâu thuẫn bột phát trong sinh hoạt, cuộc sống, tham gia giao thông, sinh nhật, đám cưới, tiệc liên hoan... Đáng chú ý, nhiều vụ giết người do nguyên nhân xã hội diễn biến nhanh, thậm chí hết sức bất ngờ, đây là một vấn đề phức tạp và khó khăn trong công tác phòng ngừa nghiệp vụ của lực lượng Công an. 
Về tội phạm cố ý gây thương tích: Đã xảy ra 2.062 vụ cố ý gây thương tích, liên quan đến 3.130 đối tượng, làm chết 14 người, bị thương 2.320 người. Đa phần các vụ án gây thương tích trên là do thanh, thiếu niên gây ra (chiếm trên 90% tổng số vụ), trong đó số vụ gây thương tích do người chưa thành niên gây ra là 51 vụ, 82 đối tượng có liên quan; lực lượng Công an đã xử lý hình sự 15 vụ, 20 đối tượng; xử lý hành chính 36 vụ, 62 đối tượng.Trong tổng số vụ án cố ý gây thương tích trên địa bàn thì có trên 85% tổng số vụ án xảy ra là do mâu thuẫn cá nhân bột phát nhất thời, còn lại chiếm gần 15% là do mâu thuẫn thù tức từ các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn trả thù lẫn nhau, gây thương tích, tranh dành địa bàn kinh doanh, làm ăn.

Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xét xử vụ án “Giết người”, “gây rối trật tự công cộng” do hai băng nhóm thanh niên trên địa bàn tỉnh gây ra.

 
Về tội phạm gây rối trật tự công cộng: Đã xảy ra 52 vụ gây rối trật tự công cộng, liên quan đến 258 đối tượng, làm bị thương 16 người, gây thiệt hại tài sản trên 200 triệu đồng. Đa phần các vụ gây rối trật tự công cộng trên là do thanh, thiếu niên gây ra (chiếm trên 98% tổng số vụ). Trong tổng số vụ án gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thì có trên 94% tổng số vụ án xảy ra là do mâu thuẫn cá nhân bột phát nhất thời, còn lại là do mâu thuẫn từ các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn trả thù lẫn nhau, gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tranh dành địa bàn kinh doanh, làm ăn.
Việc các đối tượng thanh, thiếu niên tụ tập gây rối, truy sát, thanh toán, trả thù lẫn nhau đã gây hậu quả xấu cho xã hội, tạo tâm lý bất an trong nhân dân trên địa bàn tỉnh. Riêng đối với 101 vụ án giết người và 2.062 vụ án cố ý gây thương tích, làm chết 104 người và bị thương 2.355 người. Tội phạm cố ý gây thương tích chiếm 30,5% tổng số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh, trong đó đã xảy ra nhiều vụ con gây thương tích cho bố mẹ, cháu gây thương tích cho ông bà; anh em trong gia đình gây thương tích cho nhau; bạn bè, đồng nghiệp gây thương tích lẫn nhau, nhiều vụ dẫn đến chết người... đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thuần phong mỹ tục, tình làng, nghĩa xóm, văn hóa dân tộc của người Việt, tác động xấu đến quan điểm, đường lối của Đảng trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của từng địa phương, gây tâm lý lo lắng, bất bình trong dư luận xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.
Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn, trong đó có tình trạng đối tượng tụ tập gây rối, truy sát, thanh toán, trả thù lẫn nhau, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chỉ đạo các ban, sở ngành đoàn thể, UBND huyện và Ban Chỉ đạo138 các huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị, Kết luận 95 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Đồng thời chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Đề án về “Phòng, chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2020” để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm giết người và cố ý gây thương tích trên địa bàn.

Thanh Hóa tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đảm bảo ANTT tại các địa bàn dân cư.

 
Nhằm tăng cường công tác chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức trên địa bàn, nhất là tội phạm do thanh, thiếu niên trong các băng, ổ nhóm tội phạm gây án côn đồ, hung hãn, Công an Thanh Hóa đã liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm có tổ chức trong nhiều giai đoạn khác nhau gắn với bảo vệ Tết Nguyên đán, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh Thanh Hóa, với phương châm “Phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh làm tan rã là then chốt; tập trung trấn áp gắn với công tác phối hợp điều tra, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật”.
Trong 3 năm triển khai thực hiện quyết liệt nhiều kế hoạch, công tác đấu tranh với hoạt động của các đối tượng thanh thiếu niên lưu manh, côn đồ tụ tập gây rối, truy sát, thanh toán, trả thù lẫn nhau, Công an Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, phạm pháp hình sự tiếp tục được kiềm chế và giảm trên 5% so với 3 năm liền kề trước đó, trọng án cũng giảm trên 22% so với 3 năm liền kề trước đó. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 80%; các vụ án phức tạp, nghiêm trọng đều được tập trung chỉ đạo điều tra, khám phá nhanh chóng và được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, biểu dương, nhân dân đồng tình, ủng hộ. 
Trong thời gian tới, tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường; cùng với sự phát triển, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao, mua bán người, ma túy, tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp. Các loại tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, nhiều phương thức, thủ đoạn mới để đối phó với sự phát hiện, điều tra, bắt giữ và xử lý của lực lượng chức năng. Sự liên kết, đan xen của tội phạm hình sự với tội phạm kinh tế, ma túy, môi trường và công nghệ cao ngày càng chặt chẽ, sâu rộng... dự báo tình hình tội phạm nói chung và tội phạm do thanh thiếu niên, lưu manh, côn đồ, tụ tập gây rối, truy sát, thanh toán, trả thù lẫn nhau trên địa bàn Thanh Hóa sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. 
Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm do thanh thiếu niên, lưu manh, côn đồ, tụ tập gây rối, truy sát, thanh toán, trả thù lẫn nhau trong thời gian tới, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoa cần tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu như:
Thứ nhất, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị; kết luận số 05 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm huy động sức mạnh tổng hợp, vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. 
Thứ hai, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng, thiết thực trong cán bộ và nhân dân. Triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng ngừa xã hội, phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT theo Đề án 375 và Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 
Thứ ba, tăng cường biện pháp công tác quản lý hành chính về TTATXH; phát hiện, kiến nghị kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực, địa bàn góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh chống tội phạm nói chung, tội phạm do thanh thiếu niên, lưu manh, côn đồ, tụ tập gây rối, truy sát, thanh toán, trả thù lẫn nhau nói riêng.
Thứ tư, mở các đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp quyết liệt đối với tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm, các đối tượng thanh thiếu niên, lưu manh, côn đồ, tụ tập gây rối, truy sát, thanh toán, trả thù lẫn nhau để huy động tối đa lực lượng và sử dụng linh hoạt, hợp lý trong từng vụ án, vụ việc cụ thể, điều tra làm rõ các đối tượng gây án, qua đó phối hợp với các cơ quan chức năng khởi tố điều tra, truy tố xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần phòng ngừa tội phạm./.

Gia Hân


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi