Thứ Năm, 17/1/2019
Bài học kinh nghiệm của Công an tỉnh Thanh Hóa trong vận động quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm về ma túy

Hoạt động của tội phạm về ma tuý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngày càng diễn biến phức tạp, bởi tỉnh vừa là địa bàn tiêu thụ, vừa là địa bàn trung chuyển ma tuý đi các tỉnh, thành phố khác. Trong những năm qua lực lượng phòng, chống ma tuý toàn tỉnh đã triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý lớn. Theo số liệu thông kê của Công an tỉnh những năm gần đây, số vụ việc, vụ án phát hiện ngày càng tăng; lượng ma tuý thu được trong các chuyên án, vụ án ngày càng nhiều; tính chất, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ngày càng manh động, liều lĩnh; nhiều đường dây hoạt động liên huyện, liên tỉnh, xuyên quốc gia với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Cụ thể, trong năm 2013, các lực lượng chức năng đã phát hiện 824 vụ, bắt 1.096 đối tượng; năm 2014 phát hiện 972 vụ, bắt 1.287 đối tượng; năm 2015 phát hiện 998 vụ, bắt 1.340 đối tượng. Vì vậy, để công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý đạt hiệu quả, đòi hỏi phải thực hiện tốt các giải pháp phù hợp trong phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và tệ nạn về ma tuý.

Mặc dù tỉnh Thanh Hoá được đánh giá là địa bàn phức tạp, với nhiều yếu tố tiềm ẩn nhưng trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị luôn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các loại tội phạm nói chung, tội phạm về ma tuý nói riêng được kiềm chế, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Để đạt được kết quả trên, lực lượng Công an, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hoá đã chủ động thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma tuý, trong đó công tác vận động quần chúng tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, kịp thời huy động sức mạnh quần chúng tham gia có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Thông qua thực tiễn công tác tuyên truyền vận động quần chúng tham gia trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý đạt hiệu quả chúng tôi rút ra những bài học kinh nghiệm sau:

Một là: Công tác vận động quần chúng phải bám sát chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị định 06/2012 của Chính phủ về công tác vận động quần chúng và Chỉ thị 13/2001/CT-BCA ngày 11/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác dân vận trong lực lượng CAND; Chỉ thị số 10 và Đề án số 375 của UBND tỉnh Thanh Hoá về xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT; Quyết định số 4687 ngày 25/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt Đề án Giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn các xã biên giới tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2015 - 2020; Kế hoạch số 110/KH-CAT-PV11 ngày 03/4/2015 của Giám đốc Công an tỉnh về Giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn 05 huyện biên giới, giai đoạn 2015 - 2020 và các kế hoạch nghiệp vụ của Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma tuý. Đây là cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện các nội dung công tác vận động quần chúng, đồng thời cũng là căn cứ để tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền các cấp huy động đông đảo các lực lượng tham gia.

Hai là: Nội dung, hình thức là yếu tố quyết định hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Do đó, phải không ngừng nghiên cứu để đa dạng về nội dung và hình thức vận động, phù hợp với địa bàn, tình hình thực tiễn và mang tính thời sự, truyền tải kịp thời đến nhân dân những vấn đề thiết thực để dân biết, tự giác tham gia phòng, chống tội phạm về ma tuý. Trong quá trình thực hiện công tác vận động phải làm cho nhân dân thấy được hiệu quả của các phong trào, tránh tình trạng hô hào mà không làm hoặc làm không đến nơi đến chốn.

Thực hiện tốt công tác liên kết giữ gìn an ninh trật tự ở các địa bàn giáp ranh giữa thôn, xóm, bản, làng với nhau; giữa xã, phường, thị trấn; giữa các huyện, thị xã, thành phố... Đặc biệt là tổ chức thực hiện tốt mô hình hỗ trợ về lực lượng, về phương tiện, về công tác chuyên môn để giữ ổn định an ninh trật tự ở các địa bàn giáp ranh, nhất là khu vực giáp ranh các tỉnh Sơn La, Nghệ An và các địa bàn giáp biên nhằm tích cực vận động bà con tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý.


 
 Lực lượng Công an phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền, vận động nhân dân
tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống ma túy.      Ảnh: M.T

 

Ba là: Đối với Công an cấp cơ sở, công tác vận động quần chúng phải chú trọng thực hiện thường xuyên, sâu sát đến từng hộ, từng người. Muốn vậy, phải quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận. Nâng cao trình độ, năng lực cán bộ trở thành những người biết “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” như lời Bác Hồ đã dạy khi nói về công tác vận động quần chúng. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục củng cố các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở như: Tổ tuần tra nhân dân, Tổ tự quản, Tổ hòa giải… tích cực tham gia phòng, chống tội phạm về ma tuý và tệ nạn ma tuý. Tiếp tục xác định gia đình là trung tâm của công tác tuyên truyền đối với người vi phạm pháp luật; xây dựng mỗi gia đình thật sự là một “pháo đài” bền vững về “tự quản, tự phòng, chống tội phạm về ma tuý và tệ nạn ma tuý.”

Bốn là: Vận động quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ trong giai đoạn hiện nay phải gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với việc bảo tồn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phù hợp với tình hình, đặc điểm kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương. Công tác vận động quần chúng cần bắt đầu từ những điều thiết thực nhất đối với từng người, từng hộ, từng cụm dân cư, từng cơ quan, tổ chức; đó là bảo vệ quyền lợi của chính từng cá nhân, tổ chức và nâng cao chất lượng đời sống văn hoá - tinh thần của nhân dân.

Năm là: Cần làm tốt công tác tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh, các cấp uỷ, chính quyền thực hiện tốt công tác phối hợp với gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể có các biện pháp hữu hiệu trong việc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma tuý ở cơ sở, như: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chỉ đạo các trường học tổ chức cho 100% giáo viên ký cam kết với nhà trường trong công tác quản lý học sinh, 100% học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật và tệ nạn ma tuý; tìm ra nguyên nhân và giải quyết dứt điểm tình trạng trẻ em bỏ học... Phối hợp với ngành Lao động, thương binh và xã hội các cấp tổ chức triển khai và từng bước giải quyết toàn diện tình hình thanh thiếu niên tham gia vào tệ nạn ma tuý... Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên thông báo tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm về ma tuý và cách phòng ngừa, ngăn chặn để quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm và tệ nạn ma tuý.

Thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm về ma tuý trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiệm vụ của các lực lượng nói chung, Công an tỉnh Thanh Hoá nói riêng, nhất là lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý còn rất nặng nề, nhiều khó khăn. Thực tế đó đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý, Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp tục phát huy những thành quả và kinh nghiệm đã đạt được, tích cực học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng hiểu biết về mọi mặt, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống tội phạm về ma tuý trong tình hình mới, góp phần cùng các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Đại tá Lê Minh Tứ
Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Thanh Hoá

 

 


 
 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác