Thứ Năm, 17/1/2019
Vai trò của chính quyền cơ sở trong công tác phòng ngừa đấu tranh với số trẻ em có nguy cơ làm trái pháp luật và trẻ em vi phạm pháp luật tại địa bàn tỉnh Phú Thọ

Trên cơ sở đánh giá tình hình trẻ em có nguy cơ làm trái pháp luật và trẻ em vi phạm pháp luật, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tố chức đấu tranh, phòng ngừa hạn chế tình trạng trẻ em có nguy cơ làm trái pháp luật và trẻ em vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chỉ đạo lực lượng CSQLHC về TTXH chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch phối hợp giữa gia đình, nhà trường, đoàn thể và Công an tham gia quản lý giáo dục học sinh không tham gia hoạt động phạm tội và các tệ nạn xã hội. Trong những năm qua cấp ủy, chính quyền địa phương đã có nhiều biện pháp để phòng ngừa trẻ em có nguy cơ làm trái pháp luật và trẻ em vi phạm pháp luật. Kết quả đạt được rất đáng ghi nhận.

          Cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các trường học đưa việc tuyên truyền, giáo dục, tìm hiểu pháp luật là một trong những hoạt động thường xuyên của nhà trường để nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của học sinh, đặc biệt tập trung xử lý ngay tệ nạn “bạo lực học đường”, học sinh bỏ học, bỏ nhà lang thang, hoạt động băng ổ nhóm, tham gia tệ nạn xã hội. Đề ra các biện pháp quản lý học sinh không sử dụng điện thoại trong giờ học, quay vi deo tung lên các trang mạng các hành vi thiếu văn hóa, chuẩn mực của người học sinh.

          Chỉ đạo lực lượng công an xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh internet hoạt động quá giờ quy định, bao che cho học sinh tụ tập chơi internet xảy ra đánh nhau gây mất trật tự công cộng. Sử dụng trẻ em chưa đến tuổi thành niên lao động trong các cơ sở internet, các cơ sở kinh doanh lưu trú...


 Các đối tượng là trẻ em vi phạm pháp luật

          Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hơp cơ quan công an tuyên truyền trên các loa đài của thôn xã về phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên.

          Chỉ đạo củng cố, duy trì hoạt động của 14 loại mô hình hoạt động có hiệu quả trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với tổng số 38.908 tổ chức. Điển hình như: Mô hình “Tự quản về an ninh trật tự” của dòng họ “Lê- Nguyễn” xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, dòng họ “Nguyễn” khu Bảo Đà, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì; mô hình “Khu ph bình yên không có tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội” ở khu phố Mai Sơn 1 phường Tiên Cát và khu phố Hồng Hà II phường Bến Gót, TP Việt Trì; mô hình “Phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường” của Trường cao đẳng Hóa chất Lâm Thao; mô hình “Quản lý, giáo dục đối tượng tại cộng đồng dân cư" ở xã An Đạo, huyện Phù Ninh; mô hình “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện tham gia giữ gìn TTATGT, các mô hình của Hội phụ nữ như “Quản lý giáo dục trẻ em, người chưa thành niên làm trái pháp luật và có nguy cơ làm trái pháp luật”, “Tổ phụ nữ 4 không”, “T phụ nữ vận động chồng con, người thân đi cai nghiện và không tái nghiện", "xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, "khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội" ở huyện Tam Nông.

          Thời gian tới, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sẽ còn diễn biến phức tạp, hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt và manh động nhất là để đấu tranh, phòng ngừa đối tượng hoạt động là trẻ em vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, Công an tỉnh Phú Thọ đề ra một số giải pháp sau:

          Tích cực chủ động trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo có hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm, nhất là phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên gây ra.

          Chỉ đạo lực lượng ông an làm nòng cốt phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, các nhà trường triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, nghị quyết liên tịch về phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên gây ra, như: Thông tư liên tịch giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong trường học; Nghị quyết liên tịch giữa Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Bộ Công an về quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội; Nghị quyết liên tịch giữa Bộ Công an với Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên... Công tác  phòng ngừa, đấu tranh với số trẻ em có nguy cơ làm trái pháp luật và trẻ em vi phạm pháp luật phải gắn với thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người...

          Chú trọng thực hiện các biện pháp giải quyết tình trạng thanh, thiếu niên lang thang, mắc tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật và phạm tội xảy ra trên địa bàn. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với những nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tâm lý lứa tuổi như tổ chức tọa đàm, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật...tạo sân chơi bổ ích, lý thú cho các em, làm cho các em thấy được tác hại của các tệ nạn xã hội, thấy được hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật gây ra từ đó phòng ngừa vi phạm trong trường học.

          Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả trong việc phòng ngừa, đấu tranh với số trẻ em có nguy cơ làm trái pháp luật và trẻ em vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh vai trò của các tổ chức quần chúng nòng cốt ở cơ sở như hội phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên.

Ngọc Quang

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác