Chủ Nhật, 16/12/2018
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm gắn với công tác quản lý giáo dục trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật của lực lượng CSQLHC về TTXH Công an tỉnh Bắc Ninh.

Trong những năm qua lực lượng CSQLHC về TTXH Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức thực hiện nhiều giải pháp theo chức năng Cảnh sát QLHC về TTXH đã đạt được nhiều kết quả làm chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm nói chung và công tác QLGDTE và NCTNLTPL tại cộng đồng dân cư nói riêng. Cụ thể trên các mặt công tác như sau:

Phòng CSQLHC về TTXH. thường xuyên cử cán bộ chuyên đề phối hợp với lực lượng nghiệp vụ có liên quan công an huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc lực lượng CSKV, CAXDPT và PTX về ANTT, tiến hành thu thập các loại tài liệu, tình hình có liên quan đến ANTT cũng như tình hình liên quan đến công tác QLGDTE và NCTNLTPL tại cộng đồng dân cư, định kỳ nhận xét, đánh giá tình hình địa bàn, tình hình hoạt động của các loại đối tượng từ đó chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo đơn vị, cấp uỷ, chính quyền địa phương có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và TNXH.

Lực lượng CSKV, CAXDPT và PTX về ANTT đã phối hợp với công an xã, thị trấn, các thành viên BCĐ mô hình, các ban ngành, đoàn thể ở địa phương tiến hành rà soát, lập danh sách toàn bộ số trẻ em có nguy cơ làm trái pháp luật và trẻ em làm trái pháp luật ở từng khu phố, thôn, xóm, trường học... Thường xuyên kiểm tra, rà soát danh sách đối tượng, bổ sung tình hình diễn biến, biểu hiện hoạt động của từng đối tượng, điều chỉnh kịp thời thay đổi vào hồ sơ quản lý dân cư trên địa bàn. Qua các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng của BCĐ mô hình, CSKV, CAXDPT và PTX về ANTT kịp thời báo cáo, đánh giá tình hình hoạt động của từng đối tượng là trẻ em làm trái pháp luật và trẻ em có nguy cơ làm trái pháp luật, chủ động đề xuất BCĐ mô hình có biện pháp quản lý, giáo dục đối với từng đối tượng (tính đến hết tháng 7/2017, các mô hình trong toàn tỉnh đã rà soát, lập danh sách tổng số 415 đối tượng là trẻ em làm trái pháp luật và có nguy cơ làm trái pháp luật).


 Hội thảo khoa học "Giải pháp phòng ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật".  Ảnh minh hoạ

Thông qua việc thực hiện các mặt công tác nắm tình hình, đăng ký quản lý cư trú, quản lý giáo dục đối tượng... đã thu thập thông tin tài liệu, phát hiện kịp thời và nắm biểu hiện, diễn biến hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý nói chung và đối tượng là trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật nói riêng. Chủ động phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ có liên quan đánh giá, đối chiếu số trẻ em trong danh sách rà soát những đối tượng có đủ điều kiện để theo dõi áp dụng các biện pháp quản lý. Thường xuyên bổ sung vào sổ KV3 các thông tin về đối tượng đồng thời phối hợp với lực lượng nghiệp vụ có liên quan thu thập tài liệu về tình hình, diễn biến hoạt động của đối tượng là trẻ em trong danh sách quản lý, đối chiếu với các quy định của pháp luật để có hình thức xử lý kịp thời.

CSKV, CAXDPT và PTX về ANTT tăng cường công tác quản lý đối tượng là trẻ em làm trái pháp luật và trẻ em có nguy cơ làm trái pháp luật bằng nhiều biện pháp, thông qua QLGDTE để phát hiện, đấu tranh với các băng, ổ, nhóm hoạt động phạm tội có liên quan đến trẻ em, phục vụ các đợt cao điểm đấu tranh chống tội phạm hình sự, kinh tế, ma tuý, góp phần phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên...

Tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, thường xuyên phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, gia đình, nhà trường... thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên như tiến hành kiểm điểm, răn đe, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ đối tượng tiến bộ, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị rấn với những đối tượng đủ điều kiện...

 Qua thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả gắn với thực hiện mô hình QLGDTE và NCTNLTPL tại cộng đồng đã góp phần tích cực trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và TNXH đặc biệt trong lứa tuổi chưa thành niên.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong QLGDTE và NCTNLTPL tại cộng đồng dân cư, chúng tôi đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới như sau:

Một là, phải có sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể của lãnh đạo công an các cấp và sự phối hợp chặt chẽ giữa công an các địa phương và lực lượng nghiệp vụ có liên quan với công tác QLGDTE và NCTNLTPL tại cộng đồng dân cư. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác NVCB phải luôn được đổi mới cả về nội dung và phương pháp sát với tình hình thực tế, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, tồn tại trong quá trình thực hiện của lực lượng công an cơ sở.

Hai là, định kỳ tổ chức hội nghị, hội thảo biểu dương, nêu gương điển hình tiên tiến trong thực hiện công tác gắn với làm điểm mô hình QLGDTE và NCTNLTPL tại cộng đồng dân cư nhằm nhân rộng điển hình tiên tiến, phổ biến những cách làm hay góp phần nâng cao hiệu quả trong toàn tỉnh.

Ba là, tổ chức hội thảo chuyên sâu về thực hiện công làm điểm mô hình QLGDTE và NCTNLTPL tại cộng đồng dân cư giữa các tỉnh, thành phố.

Bốn là, chỉ đạo tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng nghiệp vụ với lực lượng công an cơ sở trong thực hiện mô hình QLGDTE và NCTNLTPL tại cộng đồng.

Ngọc Hà

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác