Thứ Năm, 17/1/2019
Đồng loạt thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế tối đa tình hình phạm tội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã đạt nhiều kết quả quan trọng, song tình hình tội phạm trên địa bàn Thanh Hóa vẫn còn nhiều phức tạp. Tội phạm giết người giảm, tội phạm cố ý gây thương tích tăng cả về số vụ, số đối tượng lẫn tính chất nguy hiểm và thiệt hại cho xã hội. Phần lớn các vụ án xảy ra đều do mâu thuẫn bột phát, nhất thời trong quan hệ xã hội, độ tuổi của các đối tượng gây án ngày càng trẻ hóa; tội phạm xâm hại tình dục trẻ em phức tạp hơn, gây bất bình trong dư luận; hoạt động tín dụng trái pháp luật, cho vay lãi nặng, cầm đồ trá hình dưới dạng các công ty dịch vụ tài chính hoạt động phức tạp, có sự tham gia của nhiều đối tượng hình sự; tội phạm tình hình lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và quá trình điều tra xử lý gặp nhiều khó khăn; đối với nhóm tội phạm trộm cắp thì xuất hiện trở lại hoạt động của các nhóm tội phạm trộm cắp tài sản trong công sở gây thiệt hại lớn và lo lắng trong cán bộ, nhân dân.

Hoạt động của tội phạm về ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Nguồn ma túy vận chuyển, mua bán từ Hủa Phăn (Lào), từ các tỉnh Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên) và từ Nghệ An vào địa bàn Thanh Hóa tiêu thụ có chiều hướng gia tăng, các đối tượng câu kết chặt chẽ với nhau, hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, có tổ chức chặt chẽ, có trang bị các loại vũ khí quân dụng, hoạt động có tính chất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng vũ khí, hung khí chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, bắt giữ. Tình hình mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép ma túy tổng hợp dạng đá tiếp tục gia tăng kéo theo đó số người nghiện có hồ sơ quản lý trên địa bàn cũng tăng lên.

Tình hình tội phạm và vi phạm về quản lý kinh tế vẫn diễn ra trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt trên lĩnh vực xây dựng cơ bản vẫn xảy ra tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tình trạng bán đất trái thẩm quyền, bán đất công do cấp xã thôn quản lý lấy tiền sử dụng vào mục đích khác tiềm ẩn nhiều phức tạp và gia tăng. Trên các mặt khác như đầu tư xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách ngân hàng tín dụng, hoạt động buôn bán hàng cấm, vật liệu nổ, hàng giả, hàng nhập lậu còn nhiều sơ hở gây rủi ro cũng như có nhiều tình hình phức tạp.


 Các đối tượng bị bắt trong Chuyên án 217C, buôn bán trái phép chất ma túy do Công an Thanh Hóa triệt phá.

Trước tình hình trên, nhằm hạn chế tối đa tình hình phạm tội trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, Ban chỉ đạo 138 (BCĐ 138) tỉnh đồng loạt thực hiện nhiều biện pháp nhằm đạt hiệu quả cao trên các mặt công tác. Cụ thể:

Về công tác chỉ đạo và triển khai, BCĐ tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Chỉ thỉ số 48-CT/TW, Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 95-KL/TW, Kết luận số 05- KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Chương trình về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng chống mua bán người; Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016- 2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng kế hoạch phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2017; Kế hoạch thực hiện Đề án Chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về TTATXH đến năm 2020; Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tội phạm năm 2017 và Triển khai Đề án 1212.

Bên cạnh đó, BCĐ đã tham mưu ban hành nhiều Quyết định, phê duyệt nhiều Đề án và phát động phong trào Toàn dân tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Đồng thời, BCĐ tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng, chống tội phạm, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân tham gia,  trong đó Công an tỉnh (Cơ quan thường trực BCĐ) đã triển khai thực hiện quyết liệt các chuyên đề công tác trọng tâm trong phòng, chống tội phạm năm 2017, trong đó đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp băng nhóm tội phạm có tổ chức, các đường dây cá độ bóng đá và đánh bạc chuyên nghiệp; tội phạm và vi phạm pháp luật trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước; phòng, ngừa, ngăn chặn, phát hiện xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, đấu tranh triệt xóa các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn từ Lào và các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Nghệ An vào địa bàn Thanh Hóa. Mở nhiểu đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo TTATXH.

Từ những chỉ đạo trên, BCĐ 138 tỉnh Thanh Hóa cùng các ban, bộ, ngành tiến hành nhiều biện pháp phòng ngừa tội phạm hiệu quả từ công tác tuyên truyền như: các ngành, các tổ chức đoàn thể đã lồng ghép tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân đối với công tác phòng chống tội phạm; vận động nhân dân đăng ký, cam kết làm nhiều việc tốt về ANTT; tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước với nhiều nội dung, hình thức phong phú phù hợp với từng vùng miền, đối tượng.

Đồng thời, công tác phối hợp phòng, chống tội phạm của các ban ngành, đoàn thể được tiếp tục đẩy mạnh. Mặt trận Tổ quốc tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án "Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm,  quản lý, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư" và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"... Tổ chức các cuộc vận động thu hút hàng ngàn lượt người tham gia phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm, tổ chức giáo dục quản lý, cảm hóa hàng nghìn lượt người... Các ngành, đoàn thể khác, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình đã phát huy tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo ngành mình tham gia công tác phối hợp phòng, chống tội phạm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh. Hội Cựu chiến binh đã mở 634 lớp với 41.505 lượt cán bộ tham gia tập huấn chuyên đề, tổ chức các lớp lồng ghép chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống  ma túy, phòng, chống mua bán người được 3.295 buổi với hơn 349.067 lượt người tham gia, cảm hóa 1.246 đối tượng. Hội Nông dân các cấp đã mở 184 lớp tập huấn về công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS cho 29.997 lượt cán bộ, hội viên tham gia, tư vấn pháp lý được 4.390 buổi cho 351.793 lượt  người, tham gia hòa giải 727 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân... Hội phụ nữ các cấp tổ chức 3.309 buổi tuyên truyền về phòng, chống tội phạm ma túy cho 517.442 lượt người tham gia. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm cho 300 cán bộ đoàn cơ sở, tổ chức 3.500 buổi tuyên truyền, tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, nhiều cuộc vận động trong thanh thiếu niên như "Xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên Thanh Hóa", cuộc vận động "Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công cộng, xây dựng gia đình văn hóa, chống tệ nạn xã hội". Liên đoàn Lao động tỉnh cũng tổ chức nhiều buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy, phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người tại các doanh nghiệp có đông công nhân với trên 8.600 lượt người tham gia, tổ chức các cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật"...

Ngày 08/6/2017, Bộ trưởng Bộ Công an  ban hành Quyết định số 1960/QĐ-BCA-C41 phê duyệt "Đề án Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội", BCĐ 138 tỉnh Thanh Hóa đã có Kế hoạch số 207/KH-BCĐ(CA), ngày 12/7/2017 về triển khai thực hiện Đề án Chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về TTATXH trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 để chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Công an huyện, thị xã, thành phố đã quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của BCĐ 138 tỉnh, kịp thời báo cáo đồng chí Bí thư, Chủ tịch, Trưởng Ban chỉ đạo 138 huyện, thị xã, thành phố về chỉ đạo của BCĐ 138 Chính phủ. Căn cứ các nhóm tiêu chí xác định địa bàn phức tạp về ANTT và tình hình thực tế ở từng địa bàn, các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung tiến hành rà soát, xác định mỗi địa bàn không vượt quá 15% số xã, phường thị trấn.


 UBND tỉnh Thanh Hóa thưởng nóng cho Ban Chuyên án 217C (bắt 3 đối tượng, thu giữ 15kg MTTH Ketamin)

Hiện nay, toàn tỉnh Thanh Hóa đã xác định có 53 xã, phường, thị trấn thuộc 17 đơn vị cấp huyện là địa bàn trọng điểm phức tạp về TTATXH cần được chỉ đạo chuyển hóa. Các địa bàn được xác định là địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH đã xây dựng kế hoạch cụ thể để tập trung chỉ đạo giải quyết phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng địa bàn.

Về công tác đấu tranh, trấn áp xử lý tội phạm, trong năm 2017 đã điều tra làm rõ 1.525 vụ, 3.544 đối tượng phạm tội và vi phạm về TTXH đạt tỷ lệ 81.33%, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 98%, các vụ án đặc biệt quan trọng được dư luận quan tâm đều được phát hiện, điều tra và xử lý kịp thời. Tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn đấu tranh, trấn áp quyết liệt đối với các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự không để hoạt động phức tạp trên địa bàn, kết quả đấu tranh đã triệt phá và làm tan rã hơn 400 ổ nhóm, bắt gần 1.700 đối tượng. Chỉ đạo đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm cờ bạc, tệ nạn mại dâm, bắt và vận động đầu thú 270 đối tượng truy nã trong đó có 97 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, lực lượng chức năng đã đấu tranh triệt xóa các đường dây mua bán, vận chuyển từ biên giới và các tỉnh ngoài vào địa bàn; các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát lên danh sách các đối tượng có tiền sử về bệnh lý về tâm thần, đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp và các hợp chất ma túy khác gây ra ảo giác, "ngáo đá" trên địa bàn. Trong năm 2017, lực lượng phòng chống ma túy tỉnh đã phát hiện, bắt,  xử lý 614 vụ, 904 đối tượng liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy, khởi tố 461 vụ, 554 bị can, thu giữ hơn 14.500kg heroin và nhiều tang vật liên quan.

Đối với các loại tội phạm về kinh tế và chức vụ, lực lượng Cảnh sát kinh tế toàn tỉnh tiếp nhận, phát hiện, tổ chức xác minh 380 vụ, việc liên quan đến 424 đối tượng tham nhũng, xâm phạm sở hữu, buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng công nghệ cao phạm tội...

Có thể thấy rằng, BCĐ 138 tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ, Quốc hội, BCĐ138/CP về phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, huy động các cấp, các ngành và toàn dân tham gia công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo TTATXH. TTATXH có nhiều chuyển biến tích cực, phạm pháp hình sự được kiềm chế, tội phạm và vi phạm về TTATXH giảm, hoạt động của các băng nhóm tội phạm được ngăn chặn không xảy ra các vụ việc phức tạp nổi cộm.

Trong thời gian tới, BCĐ 138 tỉnh Thanh Hoá tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp của Đề án 1212 về " Phòng, chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020".

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả kết luận số 05 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị, kết luận 95 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thỉ số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng chống tội phạm và ma túy trong tình hình mới gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Chỉ đạo lực lượng Công an với các ngành, tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, Chương trình phối hợp nhằm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và của khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm bằng nhiều hình thức phong phú, nội dung đa dạng, biện pháp phù hợp hơn. Duy trì và phát huy có hiệu quả hoạt động các phong trào tự quản về ANTT, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, huy động các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội và đông đảo nhân dân tích cực tham gia phong trào tự quản, thực hiện xã hội hóa công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn dân cư.

Các thành viên Ban chỉ đạo 138 tỉnh tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác phòng, chống tội phạm gắn với thực hiện Đề án 1212 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và BCĐ 138 tỉnh.

Tiếp tục củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn, thôn, bản, khu phố đảm bảo vững mạnh; phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền để tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, đảm bảo giữ ổn định về chính trị và ANTT ngay tại cơ sở.

Tập trung lực lượng, biện pháp mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, giải quyết những vấn đề nổi cộm về hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để xảy ra các vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong xã hội.

Lương Thùy Vân

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác