Thứ Năm, 17/1/2019
Công tác quản lý giáo dục người chưa thành niên vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Trong những năm qua, công tác quản lý, giáo dục, phòng ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật được Công an tỉnh Nghệ An đưa vào một trong những công tác chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên. Thông qua việc thực hiện các nghị quyết liên tịch, liên ngành như: với Đoàn thanh niên về “Phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên”, với Hội LHPN về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và các tệ nạn xã hội”… đã thu được những kết quả rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, tình hình người chưa thành niên phạm tội ở Nghệ An còn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, có một bộ phận thanh thiếu niên đã tham gia vào các băng nhóm tội phạm có tổ chức, phạm tội sử dụng bạo lực có tính chất côn đồ, hung hãn; thực hiện các hành vi giết người, cướp tài sản, chống người thi hành công vụ, bảo kê, đâm thuê, chém mướn… gây hậu quả rất nghiêm trọng.

          Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục người chưa thành niên vi phạm pháp luật tại tỉnh Nghệ An, cần thực hiện một số giải pháp cụ thể như sau:

- Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH, CSKV, Công an XDPT và PTX về ANTT Công an tỉnh Nghệ An tham mưu cho Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, tham mưu, xây dựng nhiều mô hình như: “ Khối, xóm sạch về ma túy, ổn định về ANTT”, “cụm liên kết về ANTT”, “trường học, gia đình, công an trong giáo dục học sinh cá biệt và thanh thiếu niên hư”…


Giáo viên trường giáo dưỡng hướng dẫn các em lao động

          - CSKV, Công an XDPT và PTX về ANTT cần tổ chức khảo sát, lập danh sách những trẻ em và người chưa thành niên có biểu hiện hoạt động vi phạm, người có những hoạt động lệch lạc, sống thiếu lành mạnh, những trường hợp có nhiều biểu hiện nghi vấn… Qua đó, kịp thời phát hiện, có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh cho phù hợp.

          - Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục người chưa thành niên để nâng cao sự hiểu biết về chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua việc học tập và sinh hoạt tại địa bàn dân cư; thông qua tuyên truyền giáo dục trong các nhà trường; qua việc xử lý các vi phạm của người chưa thành niên. Quá trình tiến hành cần kết hợp với các cơ quan, đoàn thể và các tổ chức quần chúng.

          - Quá trình giáo dục, thuyết phục người chưa thành niên vi phạm pháp luật ở địa bàn cơ sở phải căn cứ vào đặc điểm, tâm lý, hoàn cảnh cụ thể… để đưa ra những phương pháp cảm hóa, giáo dục, động viên người chưa thành niên vi phạm pháp luật cho phù hợp. Mặt khác, phân loại từng nhóm để xây dựng nội dung giáo dục, cảm hóa, động viên cho hợp lý, nắm được những nguyên nhân, điều kiện nảy sinh để áp dụng các biện pháp phòng ngừa có hiệu quả. Cán bộ Cảnh sát QLHC về TTXH ở địa bàn cơ sở nắm chắc tình hình để phân loại người chưa thành niên có nguy cơ vi phạm pháp luật. Đặc biệt chú ý đối với các nhóm người chưa thành niên có nhiều hành vi vi phạm trên lĩnh vực ANTT và khả năng tái phạm nhiều lần có tính chất, mức độ nguy hiểm.

          - Phối hợp với những người có uy tín để tiếp cận với từng người chưa thành niên tại địa bàn cơ sở, nhằm cảm hóa, giáo dục các em có hành vi vi phạm pháp luật. Những người có uy tín tại địa bàn cơ sở có vai trò quan trọng, giúp lực lượng Công an quản lý, giáo dục, răn đe, cảm hóa đạt hiệu quả.

          - Căn cứ vào khả năng tình hình của từng ngành, từng cấp, các tổ chức quần chúng để kết hợp với những nội dung cảm hóa, giáo dục người chưa thành niên được thiết thực. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phân công các thành viên Ban chỉ đạo để theo dõi, quản lý, giáo dục người chưa thành niên làm trái pháp luật.

          - Tổ chức nhiều hoạt động tập trung ở nhà trường và nơi cư trú để thu hút các em tham gia sinh hoạt, rèn luyện. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống, đạo lý của dân tộc, tổ chức các hình thức sinh hoạt câu lạc bộ, đẩy mạnh giao lưu văn hóa lành mạnh để thu hút được số lượng đông đảo người chưa thành niên tham gia, các hình thức sinh hoạt kiểm điểm, giáo dục các hành vi trái pháp luật của người chưa thành niên. Cảnh sát QLHC về TTXH đã có kế hoạch đề xuất với chính quyền hỗ trợ những điều kiện vật chất cần thiết để duy trì phong trào hoạt động được thường xuyên, đạt hiệu quả cao./.

 

                                                                                                               Duy Thái

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác