Thứ Năm, 17/1/2019
Công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Lai Châu đã xây dựng các chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ các nạn nhân bị mua bán trở về, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng một cách tốt nhất. Đã chỉ đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí để tiếp nhận những đối tượng là phụ nữ, trẻ em, đặc biệt là số học sinh, sinh viên bị mua bán trở về và hỗ trợ ban đầu theo đúng quy định. Đồng thời, chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và xã hội các huyện, thành phố tiến hành rà soát, thống kê, những nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về địa phương và hỗ trợ nạn nhân theo các quy định hiện hành. Từ năm 2011 đến nay, Sở Lao động - Thương binh và xã hội đã phối hợp với các đơn vị tiếp nhận và tái hòa nhập cộng đồng cho trên 270 nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về, trong đó số nạn nhân ở lứa tuổi học sinh, sinh viên là 167 người. Các em trở về gia đình theo ba kênh chính: Qua trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; qua Phòng Lao động – thương binh và xã hội của các huyện, thành phố và từ trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Công tác xã hội các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Các nạn nhân bị mua bán được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội của Sở được đội ngũ cán bộ nhân viên trung tâm chăm sóc và tư vấn để ổn định tư tưởng; được bố trí nơi ăn, ở an toàn, chăm sóc sức khoẻ, hỗ trợ y tế, pháp lý; nâng cao kỹ năng sống, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí. Môi trường của trung tâm giúp các em hòa nhập, tham gia sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, được học văn hóa, học nghề tạo niềm tin yêu cuộc sống, tránh sự tự ti mặc cảm, tạo động lực vươn lên. Trung tâm Bảo trợ xã hội chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan và gia đình để đưa các em sớm trở về địa phương, sau đó liên hệ chặt chẽ với chính quyền cơ sở để tiếp tục hỗ trợ các em.

Thăm hỏi động viên nạn nhân bị bán qua biên giới

Việc tiếp tục hỗ trợ các em trở về gia đình có vai trò quan trọng để các em không mặc cảm, sớm tái hòa nhập cộng đồng, định hướng tương lai tiếp tục học văn hóa, học nghề. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành và các địa phương hỗ trợ các các nạn nhân bị mua bán trở về, nhất là đối tượng là nhất là học sinh, sinh viên không chỉ bằng kinh phí mà quan trọng hơn là việc chăm sóc y tế, chữa bệnh, học văn hóa, học nghề, tạo công ăn việc làm. Những đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện công tác hỗ trợ hòa nhập cho nạn nhân đã tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng để cung cấp kiến thức về phòng, chống tội phạm mua bán người, kiến thức về sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn, nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống HIV/AIDS, tư vấn sinh kế, giải quyết việc làm cho các nạn nhân bị mua bán trở về. Các nạn nhân bị mua bán nói chung, trong đó có các em lứa tuổi học sinh, sinh viên nói riêng luôn được theo dõi, nắm bắt tình hình, hoàn cảnh gia đình, sức khỏe, việc học tập, việc làm sinh kế… để phòng ngừa kịp thời những người có tư tưởng, động thái tiếp tục ra nước ngoài (cả lôi kéo thêm người khác) để lao động bất hợp pháp hoặc hành nghề mại dâm…

Từ những kết quả đã đạt được trong công tác hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua, nhất là học sinh, sinh viên trong thời gian qua trên địa bàn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu rút ra một số kinh nghiệm sau: Những đơn vị, cán bộ được giao hỗ trợ trực tiếp các nạn nhân bị mua bán trở về, nhất là lứa tuổi học sinh, sinh viên, khi tiếp xúc phải thể hiện sự gần gũi, động viên, thông cảm và chia sẻ với nạn nhân để tạo bầu không khí thân thiện giúp các em nhanh chóng xóa bỏ mặc cảm. Bên cạnh đó, cần cho nạn nhân biết họ là người đang bị tổn thương và sẽ được cộng đồng xã hội có trách nhiệm chung tay giúp đỡ bằng nhiều hình thức khác nhau để tiếp tục được học văn hóa, học nghề, hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, đặc biệt là những phụ nữ, trẻ em ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Luôn luôn tạo cho nạn nhân có suy nghĩ được trở về với gia đình, có sự hỗ trợ của các cấp, các ngành để tiếp tục xây dựng cuộc sống tại địa phương là điều may mắn. Đồng thời, cần hỗ trợ để nạn nhân có kỹ năng sống, biện pháp phòng ngừa sự tác động của ngoại cảnh vào bản thân làm sang chấn tâm lý, làm tổn thương thân thể… Kiến tạo cộng đồng dân cư có đời sống dân trí cao, nhằm nâng cao nhận thức đối với công tác tiếp cận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trong lứa tuổi học sinh, sinh viên.

Bùi Thị Dung

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác